ATIC Üç Aylık Çeviri Dergisi

ATIC Üç Aylık Çeviri Dergisi, Atılım Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Çeviri Kulübü tarafından yayına hazırlanan periyodik bir dergidir.

 

d

 

ATIC Üç Aylık Çeviri Dergisi, Atılım Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Çeviri Kulübü tarafından yayına hazırlanan periyodik bir dergidir.


Dergimizin yayına hazırlanmasındaki temel amaçların ilki, bölümümüzdeki öğrenci arkadaşlarımızın ana dillerinin ve araştırma becerilerinin geliştirilmesi ve gelecekte profesyonel kariyerlerinde daha büyük başarılara erişebilmelerine katkıda bulunulmasıdır.


Yayınlanan makaleler, düzeltiler ve sayfa tasarımları bütünüyle bölüm öğrencileri tarafından hazırlanmaktadır. Aynı zamanda, öğrenci arkadaşlarımıza bu yolda ışık tutarak yol gösterici rolünü üstlenen değerli hocalarımızın katkıları büyük önem taşımaktadır.


Üç aylık dönemlerde yayınlanan dergimiz, öğrenci arkadaşlarımızın yazarlar, düzeltmenler ve tasarımcılardan oluşan çeşitli ekipler hâlinde verimli çalışmaları sayesinde yaratılmaktadır. Bu çalışmaları, dergimize katkıda bulunan arkadaşlarımız arasındaki üstün saygı ve içten sevgi ile yürütüyoruz. Hepimiz birbirimizin çalışmalarına gerektiğinde yardımcı oluyor ve derginin yazınsal anlamda daha iyi seviyelere ulaşması için çaba sarf ediyoruz.


İleride de çalışmalarımızı bu çerçevede devam ettirmeyi ve yepyeni sayılara imza atabilmeyi hedefliyoruz.